TOYOTA ФИНАНС

Potpuna bezbrižnost

U svem haosu i žurbi života, lepo je znati da vam čuvamo leđa.

Sistem za prepoznavanje sudara sa otktrivanjem pešaka

Sistem za prepoznavanje sudara sa otkrivanjem pešaka, deo paketa Toyota Safety Sense, kombinuje radar milimetarskog talasa s kamerom za otkrivanje drugih vozila na putu ispred vozila. Kada se otkrije mogućnost sudara, vozač je upozoren audio i vizuelnim upozorenjima, a aktivirana je pomoć pri kočenju. Ako se vozilo ne zaustavi na vreme, kočnice se automatski aktiviraju kako bi sprečile ili ublažile sudar. Osim otkrivanja vozila, omogućeno je i rano otkrivanje pešaka.
Jednostavni inteligentni parking asistent

Ova funkcija vas automatski usmerava na vaše odabrano parking mesto, bilo da se radi o mestu između dva vozila ili iza jednog, koristeći ultrazvučne senzore. Vi kontrolišete brzinu kretanja unazad, uz podršku automatskog kočenja, koje vam pomaže da sprečite ili umanjite sudare pri malim brzinama.
Zadnji alarm za ulazak u saobraćaj (sa automatskim kočenjem)

Zadnji alarm za ulazak u saobraćaj (RCTA) omogućava vam da se bezbedno isparkirate unazad, detektujući druga vozila, koja bi eventualno prolazila za vas nepreglednim delom puta. Koristeći radar na bazi kvazi-milimetarskih talasa, RCTA vas upozorava vibracijom i svetlećim indikatorima na spoljnim retrovizorima. Ako vozač ne uspe da zakoči na vreme, kočnice se automatski aktiviraju da spreče ili ublaže sudar.Automatska duga svetla

Automatska duga svetla su osmišljena radi postizanja optimalne vidljivosti tokom noćne vožnje za sve učesnike u saobraćaju. Kamera detektuje svetla vozila koja vam dolaze u susret, istovremeno prateći osvetljenost putem uličnih svetala. Ovaj sistem automatski prebacuje između dugih i kratkih svetala, povećavajući sigurnost i komfor vozača.
Sistem upozorenja na napuštanje saobraćajne trake sa kontrolom upravljača

Koristeći kameru za otkrivanje saobraćajnih linija na putu ispred automobila, sistem upozorenja na napuštanje saobraćajne trake, u sklopu Toyota Safety Sense sistema, upozoriće vozača zvučnim i vizuelnim signalima, ako vozilo počne da izlazi iz svoje saobraćajne trake bez uključivanja pokazivača smera. U slučaju nenamernog prestrojavanja ovaj sistem okreće upravljač i tako ispravlja putanju vozila.
Sistem prepoznavanja saobraćajnih znakova

Sistem prepoznavanja saobraćajnih znakova, u sklopu Toyota Safety Sense sistema, prati saobraćajne znakove ispred automobila, prikazujući korisne informacije kao što su trenutno ograničenje brzine ili ograničenje preticanja, na TFT ekranu ispred vozača. Ovaj sistem, takođe upozorava vozača vizuelnim i zvučnim signalima, ako se ne pridržava saobraćajnih znakova.