Opustite se i uživajte

TOYOTA ФИНАНС

Opustite se i uživajte

Adaptivni radarski tempomat sa punim opsegom brzina

Adaptivni radarski tempomat sa punim opsegom brzina u sklopu Toyota Safety Sense sistema, omogućava održavanje konstantne brzine automobila bez korišćenja papučice gasa uz istovremeno održavanje minimalnog, unapred definisanog rastojanja od vozila ispred vas. Ako se rastojanje smanji, sistem smanjuje brzinu kako bi održao potrebno rastojanje, kočeći sve do potpunog zaustavljanja, ako je potrebno. Ako se rastojanje poveća, automobil će početi da ubrzava dok uslovi na putu ne omoguće dostizanje definisane brzine na tempomatu. Ako dođe do gužve u saobraćaju, vozač treba da vodi računa samo o upravljaču, dok sistem automatski održava odgovarajuće rastojanje i brzinu. Ova funkcija je dostupna samo na vozilima sa automatskim menjačem.
Sistem automatskog kočenja kod opasnosti od sudara

Toyota Safety Sense je nadograđen funkcijama detektovanja biciklista u dnevnim i pešaka u noćnim uslovima vožnje. Ovaj sistem kombinuje kameru sa radarskom tehnologijom kako bi detektovao bicikliste i druga vozila na putu ispred vozila, dok nadograđena verzija omogućava i otkrivanje pešaka pri slabom osvetljenju. Kada sistem utvrdi mogućnost sudara, upozorava vozača zvučnim i vizuelnim signalima. Ako vozač ne reaguje na vreme, sistem automatski uključuje kočnice kako bi sprečio ili ublažio sudar. Čak i ako vozač počne da koči, sistem povećava pritisak u kočionom sistemu kako bi se izbegao ili ublažio sudar.
Sistem za održavanje kretanja u saobraćajnoj traci

Koristeći kameru i radar sa milimetarskim talasima, sistem za održavanje kretanja u saobraćajnoj traci koristi saobraćajne linije na putu ispred vozila kako bi procenio položaj vozila na putu. Ako automobil nenamerno počne da krivuda iz sredine sobraćajne trake, sistem okreće upravljač kako bi ispravio putanju automobila. Ovaj sistem se može koristiti samo kada su uključeni sistem upozorenja na napuštanje saobraćajne trake i adaptivni radarski tempomat sa punim opsegom brzina. Ova funkcija je dostupna samo na vozilima sa automatskim menjačem.Sistem upozorenja na napuštanje saobraćajne trake sa kontrolom upravljača

Koristeći kameru za otkrivanje saobraćajnih linija na putu ispred automobila, sistem upozorenja na napuštanje saobraćajne trake, u sklopu Toyota Safety Sense sistema, upozoriće vozača zvučnim i vizuelnim signalima, ako vozilo počne da izlazi iz svoje saobraćajne trake bez uključivanja pokazivača smera. U slučaju nenamernog prestrojavanja ovaj sistem okreće upravljač i tako ispravlja putanju vozila.
Automatska duga svetla

Automatska duga svetla su osmišljena radi postizanja optimalne vidljivosti tokom noćne vožnje za sve učesnike u saobraćaju. Kamera smeštena u blizini unutrašnjeg retrovizora detektuje svetla vozila koja vam dolaze u susret, istovremeno prateći osvetljenost putem uličnih svetala. Ovaj sistem automatski prebacuje između dugih i kratkih svetala, omogućavajući vozaču da se u potpunosti koncentrišei na vožnju i na taj način poveća sigurnost i komfor vozača.
Sistem prepoznavanja saobraćajnih znakova

Sistem prepoznavanja saobraćajnih znakova, u sklopu Toyota Safety Sense sistema, prati saobraćajne znakove ispred automobila, prikazujući korisne informacije kao što su trenutno ograničenje brzine ili ograničenje preticanja, na TFT ekranu ispred vozača. Ovaj sistem isto tako upozorava vozača vizuelnim i zvučnim signalima ako se ne pridržava saobraćajnih znakova.