Bezbrižnost, za sve učesnike u saobraćaju.

TOYOTA ФИНАНС

Bezbrižnost, za sve učesnike u saobraćaju.

Inteligencija koja poboljšava sigurnost za sve - unutar i izvan automobila.

Sistem za izbegavanje sudara sa detekcijom pešaka u noćnim uslovima vožnje

Pri slabom osvetljenju, sistem za izbegavanje sudara sa detekcijom pešaka u noćnim uslovima vožnje kombinuje kameru sa radarskom tehnologijom kako bi detektovao druga vozila i pešake na putanji automobila. Ako sistem proceni da je sudar neizbežan, upozorava vozača zvučnim i vizuelnim signalima. Ako vozač ne reaguje na vreme, sistem automatski uključuje kočnice kako bi sprečio ili ublažio sudar. Čak i ako vozač počne da koči, sistem povećava pritisak u kočionom sistemu. Pored detektovanja vozila i pešaka u noćnim uslovima vožnje, ovaj sistem može prepoznati i bicikliste i pešake na putanji kretanja automobila danju.
Sistem za izbegavanje sudara sa detekcijom biciklista

Sistem kočenja u slučaju opasnosti sa detekcijom biciklista, u sklopu Toyota Safety Sense, kombinuje kameru sa radarskom tehnologijom kako bi detektovao bicikliste i druga vozila na putu ispred vozila. Kada sistem utvrdi mogućnost sudara, upozorava vozača zvučnim i vizuelnim signalima. Ako vozač ne reaguje, sistem automatski uključuje kočnice. Čak i ako vozač počne da koči, sistem povećava pritisak u kočionom sistemu kako bi se izbegao ili ublažio sudar. Pored biciklista i vozila, ovaj sistem može detektovati i pešake na putanji kretanja automobila.
Inteligentni adaptivni radarski tempomat

Inteligentni adaptivni radarski tempomat, u sklopu Toyota Safety Sense, održava brzinu vozila na postavljenoj vrednosti, održavajući pri tome i minimalno rastonjanje od vozila ispred. Ako se rastojanje smanji, sistem automatski smanjuje brzinu, kočeći ako je potrebno. Ako se rastojanje ponovno poveća, automobil će postupno ubrzavati dok ne dostigne odabranu brzinu vožnje. Ako se ograničenje brzine promeni, sistem će otkriti tu promenu putem sistema čitanja saobraćajnih znakova i upozoriti vozača kako bi on smanjio postavljenu brzinu na tempomatu koristeći prekidače na upravljaču.
Adaptivni radarski tempomat sa punim opsegom brzina

Adaptivni radarski tempomat sa punim opsegom brzina, u sklopu Toyota Safety Sense, omogućava automobilu održavanje stalne brzine bez korišćenja papučice gasa, uz održavanje postavljenog minimalnog rastojanja od vozila ispred. Ako se rastojanje smanji, sistem smanjuje brzinu kako bi održao potrebno rastojanje, ako je potrebno i kočeći sve do potpunog zaustavljanja. Ako se rastojanje poveća, automobil će se kretati ubrzavajući i/ili usporavajući, prema potrebi, dok okolnosti u saobraćaju ne omoguće povratak na postavljenu brzinu vožnje. Ova funkcija je dostupna samo na vozilima sa automatskim menjačem.
Sistem za održavanje kretanja u sobraćajnoj traci

Koristeći senzorsku kameru i radar sa milimetarskim talasima, sistem za održavanje kretanja u saobraćajnoj traci koristi saobraćajne linije na putu ispred vozila kako bi procenio položaj vozila na putu. Ako automobil nenamerno počne da krivuda iz sredine sobraćajne trake, sistem okreće upravljač kako bi ispravio putanju automobila. Ovaj sistem se može koristiti samo kada su uključeni sistem upozorenja na napuštanje saobraćajne trake i adaptivni radarski tempomat sa punim opsegom brzina.
Automatska duga svetla

Automatska duga svetla dizajnirana su za postizanje optimalne vidljivosti tokom noćne vožnje za sve učesnike u saobraćaju. Kamera smeštena u blizini retrovizora detektuje svetla vozila koja dolaze u susret, prateći istovremeno osvijetljenost javnom rasvetom. Ovaj sistem automatski prebacuje između kratkih i dugih svetala, omogućavajući vozaču da se potpuno koncentriše na put.
Sistem upozorenja na napuštanje saobraćajne trake sa kontrolom upravljača

Koristeći kameru za otkrivanje saobraćajnih linija na putu ispred automobila, sistem upozorenja na napuštanje saobraćajne trake, u sklopu Toyota Safety Sense sistema, upozoriće vozača zvučnim i vizuelnim signalima, ako vozilo počne da izlazi iz svoje saobraćajne trake bez uključivanja pokazivača smera. U slučaju nenamernog prestrojavanja ovaj sistem okreće upravljač i tako ispravlja putanju vozila.
Sistem prepoznavanja saobraćajnih znakova

Sistem prepoznavanja saobraćajnih znakova, u sklopu Toyota Safety Sense sistema, prati saobraćajne znakove ispred automobila, prikazujući korisne informacije kao što su trenutno ograničenje brzine ili ograničenje preticanja, na TFT ekranu ispred vozača. Ovaj sistem isto tako upozorava vozača vizuelnim i zvučnim signalima ako se ne pridržava saobraćajnih znakova.